Turvallisuuden tukisäätiö tukee sääntöjensä mukaisesti erityisesti kokonaisturvallisuuteen ja sotiimme liittyvää, muttei niihin rajoittuvaa, taloudellista ja yhteiskunnallista tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä veteraani- ja maanpuolustustyötä.

Säätiö myöntää avustuksia, palkintoja ja apurahoja vuosittain noin 500 000 euroa.

Suurin tuki on kohdistunut sotiemme veteraaneille sekä kokonaisturvallisuuden alalla nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.

Viime vuosina uusina kohderyhminä tukea saivat nuorten parissa tehtävään työhön, muun muassa Suomen Mielenterveys – Mieli ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki Missio ja Suomen Partiolaiset.

Lähivuosina on korkeakoulutuksen tukea myönnetty Helsingin yliopistolle työelämäprofessuuriin 30 000 euroa, Tampereen yliopistolle vakuutustieteeseen 20 000 euroa ja kyberuhkia koskevaan jaettuun professuuriin 125 000 euroa.

Säätiön apurahojen hakuajat päättyvät vuosittain 1. maaliskuuta, 1. kesäkuuta ja 1. marraskuuta.

Turvallisuuden Tukisäätiö jakoi 70-vuotisjuhlavuonnaan 2024 vuosittaisten noin 500 000 euron avustustensa lisäksi lasten ja nuorten hyväksi tehtävään yhteiskunnalliseen toimintaan kuusi 30 000 euron suuruista apurahaa, yhteissummaltaan 180 000 euroa.

Avustukset luovutettiin 15.5. järjestetyssä jakotilaisuudessa seuraaville järjestöille: Helsinkimissio ry, Lasten ja nuorten keskus ry, Non Fighting Generation ry, Nuorten Akatemia ry, OmaKamu ry ja Tukenasi ry.

Avustuksen luovuttivat Turvallisuuden tukisäätiön varapuheenjohtaja Ilkka Aspara (vas.) ja puheenjohtaja Harri Kainulainen tässä kuvassa Helsinkimission edustajille