Turvallisuuden tukisäätiö tukee sääntöjensä mukaisesti erityisesti kokonaisturvallisuuteen ja sotiimme liittyvää, muttei niihin rajoittuvaa, taloudellista ja yhteiskunnallista tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä veteraani- ja maanpuolustustyötä.

Säätiö myöntää avustuksia, palkintoja ja apurahoja vuosittain noin 500 000 euroa.

Suurin tuki on kohdistunut sotiemme veteraaneille sekä kokonaisturvallisuuden alalla nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.

Viime vuosina uusina kohderyhminä tukea saivat nuorten parissa tehtävään työhön, muun muassa Suomen Mielenterveys – Mieli ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki Missio ja Suomen Partiolaiset.

Lähivuosina on korkeakoulutuksen tukea myönnetty Helsingin yliopistolle työelämäprofessuuriin 30 000 euroa, Tampereen yliopistolle vakuutustieteeseen 20 000 euroa ja kyberuhkia koskevaan jaettuun professuuriin 125 000 euroa.

Säätiön apurahojen hakuajat päättyvät vuosittain 1. maaliskuuta, 1. kesäkuuta ja 1. marraskuuta.

Juhlavuotensa johdosta säätiö jakaa tavanomaisten vuosittaisten avustusten lisäksi 30 000 euron apurahoja lasten ja nuorten hyväksi tehtävään yhteiskunnalliseen toimintaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään säätiön apurahalinkin kautta 1.3.2024 mennessä.