Ketkä voivat hakea apurahoja

Apurahoja voivat hakea yhteisöt, työryhmät ja yksittäiset henkilöt.

Pääosa säätiön jakamista apurahoista ja avustuksista myönnetään yhteisöille erilaisiin säätiön tarkoitusta toteuttaviin hankkeisiin ja säätiön tarkoitusta tukevien yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Paikallisiin ja alueellisiin hankkeisiin avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.
Säätiö voi tukea valtakunnallisesti merkittäviä kohteita myös omasta aloitteestaan.

Yksittäisille henkilöille apurahoja voidaan myöntää muun muassa turvallisuuteen liittyvien väitöskirjojen, historiikkien sekä tietokirjojen ja oppimateriaalien tekemiseen.

Milloin apurahaa voi hakea

Vuoden 2020 ensimmäinen apurahahaku päättyy 1. huhtikuuta.

Seuraavat tämän vuoden apurahahakujen päättymisajankohdat ovat 1. heinäkuuta ja 1. marraskuuta 2020.

Miten hakemus tehdään

Tämän vuoden ensimmäinen apurahahaku tehdään vielä vanhassa Sotavahinkosäätiön apurahajärjestelmässä.

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan

Henkilöhakijat

  • Tutkimus-/hankesuunnitelma sisältäen rahoituksen.
  • Hakijan CV
  • Hakemuksen kannalta muut keskeiset liitteet.

Yhteisöhakijat

  • Hankesuunnitelma ja budjetti. 
  • Hakemuksen kannalta muut keskeiset liitteet. 

Miten päätöksistä ilmoitetaan

Päätöksistä ilmoitetaan apurahan hakijoille sähköpostilla, minkä jälkeen päätös on hakijan nähtävissä apurahajärjestelmässä. 

Säätiö ei ota etukäteen kantaa hakemuksen käsittelyn lopputulokseen eikä perustele tehtyjä päätöksiä.

Miten apurahojen käytöstä raportoidaan

Raportti tehdään sähköisesti apurahajärjestelmään.

Raportissa tulee selvittää, miten hakemuksessa mainittu apurahan tavoite toteutui. Raportti on tehtävä ilman erillistä pyyntöä apurahan myöntämisvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Toivomme, että säätiön nimi julkaistaan säätiön tukeman tapahtuman tai julkaisun yhteydessä.