Säätiö

Turvallisuuden tukisäätiö perustettiin alun perin II maailmansodan palovakuutuskorvauksista yli jääneistä vahinkovakuutusmaksuista. Varat siirrettiin Sotavahinkoyhdistykselle vuonna 1951. Yhdistyksen selvitysmiehet perustivat 10.11.1954 päivätyllä lahjoituskirjalla Sotavahinkoyhdistyksen säätiön. Säätiö peruspääomaksi kirjattiin 7 000 mk.  Jäljellä olevat varat 74 000 000 mk (noin 1,9 m eur) siirrettiin säätiön hallintaan.

Säätiön nimi muutettiin 20.2.2003 muotoon Sotavahinkosäätiö.

Säätiön sääntömuutoksella 23.9. 2019 säätiön nimi muutettiin Turvallisuuden tukisäätiöksi.